POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w km 355,699″”

Data publikacji: 09.10.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 12:00 dnia 16.10.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 13:00 dnia 16.10.2020r.