POCZTA    |   
    • Polski
 

Stratega Rozwoju opłaca się – w ciągu 3 lat pozwoliła dokonać skoku technologicznego i sprzętowego, który zapewni Spółce przewagę technologiczną przez kolejne lata.

Wyniki ZRK DOM Sp. z o. o. w Poznaniu są porównywalne z wynikami kluczowych komercyjnych spółek kolejowych, takich jak Trakcja, Torpol, ZUE. Inwestycje w maszyny wysokowydajne  oraz sprzęt budowlany powodują, że staliśmy się jedną z najszybciej rozwijających się polskich spółek kolejowych w kraju. Obecnie prowadzimy program pozyskiwania nowych kompetencji w segmencie budowy sieci trakcyjnej oraz na przyszłość chcielibyśmy dokonać akwizycji spółki projektowej. W rankingu „FORBESA” 2016/2017 zdobyliśmy – aż 4 miejsce w województwie wielkopolskim i 26 w całej Polsce w kategorii przedsiębiorstwa do 250 milionów ze wzrostem wartości Spółki aż 75% rok do roku. Wyprzedziliśmy między innymi takie firmy, jak Koleje Dolnośląskie, Plastwil, Alusta, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Kombud, Thales Polska Sp. z o.o. i wiele innych budowlanych oraz infrastrukturalnych. Liczymy, że w następnej edycji konkursu Spółka zdobędzie jeszcze lepszą pozycję.

Zarząd Spółki nie poprzestaje na tym – tylko w roku 2017 zamierza rozwinąć nową działalność i kupić następne maszyny myśląc już z wyprzedzeniem o latach 2019-2020 i kolejnym etapie rozwoju Spółki.

 

Historia Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu sięga roku 1954. Od kiedy Zakład rozpoczął działalność w nowych warunkach prawnych i jaki przyniosły one skutki dla Zakładu?
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., w nowej formie prawnej, rozpoczął działalność we wrześniu 2001 roku, na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Spółka, tak jak i inne podmioty gospodarcze, których dotyczyła ustawa, musiała starać się dostosować do wolnorynkowych działań gospodarczych i znaleźć swój pomysł na biznes. Z tego co wiem początek działań wolnorynkowych dla Spółki nie był łatwy, bowiem rynek komercyjny rządzi się swoimi prawami i często bywa brutalny: zatory płatnicze, niska marżowość, potrzeba walki o swoje prawa. Zakład z 60-letnią tradycją, posiadający doświadczonych pracowników, nagle musiał ponownie stanąć do rywalizacji i udowadniać, że jest lepszy od firm „teczkowych” z zerowymi kosztami.


Wiem, że w pewnym okresie podobne Zakłady przechodziły poważny kryzys. Pojawiło się nawet przed niektórymi widmo upadku. Czy ten kryzys był też udziałem poznańskiego Zakładu?
Wiele firm kolejowych nie przetrwało konkurencji, nie dostosowało się do wolnorynkowych reguł. ZRK DOM Sp. z o. o. również odczuł bardzo duże spowolnienia, które wpłynęło na kondycję finansową spółki.
Obecny trzyosobowy Zarząd Spółki wprowadził szereg zmian. Zmiany wprowadzano nie na zasadzie nowy zarząd – nowe zmiany przeprowadzając w firmie rewolucje, ale na zasadzie wysłuchania pracowników, zaproponowania nowych rozwiązań, konsultacji tych nowych rozwiązań zarządczych z Pracownikami oraz Związkami Zawodowymi. Wszystko po to, by wprowadzane zmiany były zrozumiane i wspólnie wypracowane. Najlepsza idea się nie obroni, jeśli nie będzie przyjęta przez Załogę. Nowa forma zarządzania dotyczyła między innymi: przyspieszenia obiegu informacji, obniżenia kosztów operacyjnych, no i oczywiście ciężka praca, motywowana premiami w wymiarze naszych możliwości finansowych.
Początkowo szukając oszczędności kupując tańsze materiały i zamawiając tańsze niż dotychczas usługi, narażaliśmy się na zarzut, że kupowany towar jest gorszy jakościowo, jednak gdy wyjaśnialiśmy, że kupujemy grupowo i że oszczędności są wynikiem negocjacji i kupowania w odpowiednim momencie roku, obawy znikły i pojawiała się u Pracowników samonapędzająca euforia – bowiem zaczęło nam się udawać wygrywać kosztami z komercyjną konkurencją.
Stosując powyższe zmiany w 2016 roku w przetargach otwartych publicznych wygraliśmy z konkurencją krajową i zagraniczną przetargi inwestycyjne na łączną kwotę 100 milionów zł.
Wykonaliśmy między innymi konkretne zadania:

  1. Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku Głogów – Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra”;
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 do km 14,635 w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”;
  3. NBO w wybranych lokalizacjach toru 1 i 2 na szlaku Drzeńsko – Gr. IZ w km 228,900 – 285,000 na linii 273 Wrocław – Szczecin;
  4. Remont toru nr 1 i 2 w km 70,390 – 80,300 wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny;
  5. Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 linii 545 Warszawa Praga – Warszawa Grochów przy użyciu pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi.

2014-2016 r. ZRK DOM Sp. z o.o. po wprowadzeniu nowych zasad zarządzania otrzymała ponad przeciętne dochody, dzięki którym dokonaliśmy zakupu i wprowadziliśmy do pracy uzyskując niezbędne pozwolenia UTK najnowocześniejsze oparte na laserach i komputerach ALC maszyny kolejowe, tj. Unimat 09-475 4SY, CSM 08-32 U, ZTU 300.1, UCS 40 energetyczny, wagony samowyładowcze, koparki dwudrogowe i wiele innych.
Tak więc Agresywna Stratega Rozwoju opłacała się – w ciągu 3 lat pozwoliła dokonać skoku technologicznego i sprzętowego, który zapewni Spółce przewagę przez kolejne lata.
Zarząd Spółki nie poprzestaje na tym tylko w roku 2017 kupujemy kolejne maszyny myśląc już z wyprzedzeniem o latach 2019-2020 i kolejnym etapie rozwoju Spółki.


Czy Wasz Zakład pracuje tylko w rynku kolejowym, czy też realizuje zlecenia innych podmiotów gospodarczych?
Firma szuka różnych źródeł przychodów, jednak ze względu na umowę Spółki i misję, którą posiada, głównym źródłem przychodów są roboty inwestycyjne i utrzymaniowe w PKP PLK S.A.


Czy Zakład ma pełny portfel zamówień?
Staramy się, by możliwe szybko zapełniać portfel zamówień. I tak początek roku okazał się dla nas szczęśliwy – wygraliśmy przetarg otwarty na linii 352 Swarzędz – Poznań Starołęka. Startujemy w największym przetargu inwestycyjnym w Polsce, jako lider konsorcjum – Modernizacji linii kolejowej nr 7 od podwarszawskiego Otwocka do Lublina oraz będziemy startowali do walki w ramach zadań sektorowych. Przewidujemy, że kolejne lata będą dla Spółki bardzo udane.


W jaki sposób pozyskujecie zlecenia na roboty?
Przetargi publiczne oraz umowy ramowe na roboty utrzymaniowe, to główne źródło pozyskania prac. Firma, by móc wygrywać przetargi publiczne otwarte, musiała dokonać zmiany w przygotowaniu ofert – częściowo odeszła od modelu wycen kosztorysowych i przeszła na wyceny rynkowe.


Jakie w ogóle usługi Zakład świadczy swoim klientom?
Dla naszych Klientów wykonujemy usługi związane z naprawą infrastruktury kolejowej, między innymi: budową i przebudową linii kolejowych, budową i przebudową stacji, robotami ziemnymi i podtorzowymi, remontami bieżącymi i głównymi torów, budową obiektów inżynierskich, wynajmami maszyn i od niedawna zajęliśmy się robotami trakcyjnymi.


Czy park maszynowy, jakim dysponuje Zakład i jego kadra, pozwoliłyby na udział w przetargu na roboty ogłoszone np. przez koleje czeskie czy inne zagraniczne zarządy kolejowe?
Po zarobieniu i kupieniu najnowocześniejszych maszyn kolejowych, które umożliwiają prowadzenie prac na liniach o parametrach powyżej 160 km/h, firma jest gotowa technicznie do wejścia na rynki zagraniczne. Nie ukrywam, że mamy na dzień dzisiejszy takie propozycje, jednak należy zauważyć, że obce rynki bardzo chronią swój rynek kolejowy wprowadzając wymagania powodujące wzrost kosztów takiego wejścia na rynek, dlatego bardziej opłaca się akwizycja spółki z danego rynku albo wejście z istniejącym na danym rynku partnerem. Plany na wyjście poza rynek polski będą związane z latami 2019-2020.


Likwidacja techników kolejowych i szkół zawodowych spowodowała, że w większości Spółek Grupy PKP ustała naturalna wymiana pokoleniowa. A jak te sprawy mają się w poznańskim Zakładzie?
Odczuwamy tak zwaną dziurę pokoleniową powstałą po likwidacji techników kolejowych i szkół zawodowych i staramy się walczyć i promować kierunki kolejowe pracując od podstaw poprzez: organizowanie spotkań przedstawicieli Spółki z dyrekcjami techników i szkół zasadniczych; zorganizowanie warsztatów, wycieczek na budowy ZRK DOM w Poznaniu oraz spotkań w siedzibie spółki ze studentami Politechniki Poznańskiej – inżynierami obecnie będącymi studentami II stopnia studiów magisterskich w specjalności drogi kolejowe celem przybliżenia specyfiki pracy naszego zakładu oraz przedstawienia możliwości podjęcia pracy po ukończonych studiach; podpisaliśmy porozumienia z Politechniką Poznańską oraz Politechniką Warszawską celem umożliwienia studentom odbycia praktyk zawodowych w Spółce; Spółka inwestuje w kursy dla toromistrzów i maszynistów maszyn wysokowydajnych; osobiście wszedłem do Rady Doradczej Dziekana Politechniki Warszawskiej w celu promowania kierunków drogi szynowe i pozyskiwania najzdolniejszych studentów. Działania te przynoszą efekty, lecz ich pełne uwidocznienie odczujemy dopiero w przyszłości .

Spółka PKP PLK, w ramach współpracy ze szkołami, które postanowiły utworzyć klasy kolejowe, funduje stypendia uczniom, którzy podejmują naukę przedmiotów kolejowych. Czy Zakład też podejmuje tego rodzaju inicjatywy?
Spółka wspiera różne inicjatywy dofinansowuje studia pracowniom oraz rozważa fundowanie stypendiów uczniom, którzy po zakończeniu nauki będą chcieli pracować w ZRK DOM Sp. z o.o.


Jaka jest dziś kondycja Zakładu?
Z dumą informuję, że wynik naszej spółki jest porównywalny z wynikami kluczowych komercyjnych spółek kolejowych, takich jak Trakcja, Torpol, ZUE. Inwestycje poczynione w maszyny wysokowydajne sfinansowane z własnych środków oraz sprzęt budowlany powodują, że staliśmy się jedną z najszybciej rozwijających się polskich spółek kolejowych w kraju. Obecnie prowadzimy program pozyskiwania nowych kompetencji w segmencie budowy sieci trakcyjnej oraz na przyszłość chcielibyśmy dokonać akwizycji spółki projektowej. W rankingu „FORBESA” 2016/2017 zdobyliśmy – 4 miejsce w województwie wielkopolskim i 26 w całej Polsce w kategorii przedsiębiorstwa od 50 do 250 milionów ze wzrostem wartości Spółki aż 75% rok do roku. Wyprzedziliśmy między innymi takie firmy, jak Koleje Dolnośląskie, Plastwil, Alusta, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Kombud, Thales Polska Sp. z o.o. i wiele innych budowlanych i infrastrukturalnych. Liczymy, że w następnej edycji konkursu zdobędziemy jeszcze lepszą pozycję.


Zakład modernizuje wagony socjalne. Na czym ta modernizacja polega?
Polepszenie warunków pracy pracownikom ZRK DOM Sp. z o.o. jest bardzo istotne z dwóch niezależnych przyczyn. Po pierwsze – podwyższanie standardu i jakości BHP w zakładzie pracy wpływa pozytywnie na efektywność pracy i relacje pracodawca – pracownik. Po drugie – by przyciągnąć młodych ludzi do pracy na kolei, należy zapewnić warunki, które są proponowane im w innych działach gospodarki przez firmy zagraniczne, czy komercyjne. I tak firma prowadzi długotrwały program modernizacji wagonów socjalnych oraz zapleczy socjalno-bytowych stałych i mobilnych, by zmienić postrzeganie firmy, jako nowoczesnej dbającej o pracownika. Oczywiście zmiany te prowadzimy systematycznie od 2,5 roku, jednak przed nami jest jeszcze dużo pracy, choć muszę przyznać, że zmiany są widoczne i przyjęto je z dużym zadowoleniem.


I na koniec tradycyjne pytanie. Jaką ma Pan załogę?
Jak wiadomo na sukces pracują wszyscy, a skoro odnosimy sukcesy, to znaczy, że załoga ciężko pracuje. W ciągu ostatniego roku ZRK DOM Sp. z o.o. zatrudnił 40 osób. Nowi pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w ZRK DOM Sp. z o.o., przyszli do Spółki między innymi z takich firm, jak PKP Energetyka, Feroco, ZUE, Skanska, co potwierdza atrakcyjność ZRK DOM Sp. z o.o., jako pracodawcy kolejowego, który bardzo intensywnie się rozwija.


Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Zygmunt Sobolewski