Ogłoszenia

28 stycznia 2022

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych, którzy pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej”.

Data publikacji: 28 stycznia 2022 r.

Termin złożenia ofert: 10 lutego 2022 r. do godz. 9:00

Czytaj więcej

27 grudnia 2021

Dostawa fabrycznie nowych maszyn do profilowania tłucznia (zadanie nr 1, 2 i 3) wraz z transporterami materiałów sypkich (zadanie nr 4)


Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowych maszyn do profilowania tłucznia (zadanie nr 1, nr 2 i nr 3) wraz z transporterami materiałów sypkich (zadanie nr 4) (Postępowanie NZT-531/14/2021)”.


Termin ogłoszenia: 28.12.2021

Termin składania ofert: 31.01.2022, godzina 10:00.

Czytaj więcej

22 grudnia 2021

„Kompleksowe wzmocnienie podłoża, podtorza i skarp w ramach zadania pn.: „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla Zadania A pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351””

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe wzmocnienie podłoża, podtorza i skarp w ramach zadania pn.: „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla Zadania A pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351””

Data publikacji: 22.12.2021 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 8:00 dnia 28.12.2021 r.

Termin otwarcia ofert: godz. 8:30 dnia 28.12.2021 r.

Czytaj więcej

21 grudnia 2021

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowe z negocjacjami. „Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od: 03.01.2022 do 01.04.2023.

Termin składania ofert: 30.12.2021 godz. 10:00.

Czytaj więcej

17 grudnia 2021

NZL/144/12/21 – Postępowanie zakupowe na zakup podkładów strunobetonowych PS94/60

Postępowanie zakupowe na zakup podkładów strunobetonowych PS94/60

Czytaj więcej

16 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022. Znak sprawy: NZLBD-163/12/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowe z negocjacjami. „Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania ofert: 29.12.2021 godz. 13:00.

Czytaj więcej

15 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych CBP w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych CBP w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 28.12.2021 godz. 10:00.

Czytaj więcej

15 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2022 do 30.04.2023.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2022 do 30.04.2023.”

Termin składania dokumentów: 29.12.2021 godz. 10:00.

Czytaj więcej

15 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz  z dostawą geosyntetyków w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022 Znak sprawy NZLB-160/12/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 29.12.2021 godz. 10:00.

Czytaj więcej

15 grudnia 2021

Postępowanie na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- elementy z tworzyw sztucznych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.Znak sprawy : NZLD-153/10/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- elementy z tworzyw sztucznych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 28.12.2021 godz. 12:00.

Czytaj więcej