Ogłoszenia

24 listopada 2021

Postępowanie „Na zakup i dostawę artykułów BHP w okresie 01.01.2022 - 31.12.2023”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kolejowa 4 Zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Na zakup i dostawę artykułów BHP w okresie 01.01.2022 - 31.12.2023

Termin składania ofert 07.12.2021 godz. 10:00

Czytaj więcej

24 listopada 2021

Postępowanie „Na zakup wraz z dostawą oleju napędowego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2023”

Zakład Robót- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kolejowa 4 Zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą oleju napędowego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2023”

Termin składania dokumentów 07.12.21 godz.10:00

Czytaj więcej

04 listopada 2021

Postępowanie o wyłonienie usługodawcy lk 1 km 246,853 NZLD-155/10/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 90/106/0144/21/Z/I z PKP PLK „Dokończenie budowy przejścia podziemnego w km 246,853 w stacji poraj na linii kolejowej nr 1”.

Termin składania dokumentów 05.11.2021 godzina 10:00

Czytaj więcej

27 października 2021

Postępowanie o wyłonienie usługodawcy zapewnienia materiałów lk 273 km 355,132 NZLD-154/10/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zapewnienie materiałów w ramach realizacji zadania: „Wymiana łożysk mostu l.273 w km 355,132 tor 2 przęsła 5 i 6 - zastosowanie łożysk inteligentnych”. NZLD 154/10/21

Termin składania dokumentów 29.10.2021 godzina 10:00

Czytaj więcej

25 października 2021

51/10/21/NZL - Postępowanie na zakup kruszyw kolejowych w 2022 roku

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakupu kruszyw w roku 2022- NZL/151/10/21. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie: tłuczeń kolejowy 300.000 t, kliniec – 10.000 t, mieszanka 0-31,5 – 10.000t. W formularzu cenowym należy zawrzeć deklarowaną ilość kruszyw oferowaną do sprzedaży w ramach niniejszego postępowania.

Termin składania dokumentów 29.10.2021 godzina 10:00

Czytaj więcej

20 października 2021

Remont główny wraz z wymianą nawierzchni torowej wiaduktu kolejowego linii nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie w km 46,487

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 81/208/0066/21/Z/O z PKP PLK „Remont główny wraz z wymianą nawierzchni torowej wiaduktu kolejowego linii nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie w km 46,487”.

Termin składania dokumentów: 22.10.2021 godzina 10:00

Czytaj więcej

24 września 2021

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym pn.: ”DOKOŃCZENIE BUDOWY PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W KM 246,853 W STACJI PORAJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 1” o numerze NZLE/143/09/21.

Termin składania dokumentów do 29.09.2021 godz. 10:00.

W załączeniu przesyłam wymagane dokumenty.

Udostępniamy oferentom projekty w celu dokładnego określenia charakterystyki materiału i poprawnego skalkulowania oferty.

Czytaj więcej

17 września 2021

DOKOŃCZENIE BUDOWY PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W KM 246,853 W STACJI PORAJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 1” o numerze NZLE/139/09/21

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym pn.: ”DOKOŃCZENIE BUDOWY PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W KM 246,853 W STACJI PORAJ NA LINII KOLEJOWEJ NR 1” o numerze NZLE/139/09/21.

Termin składania dokumentów do 22.09.2021 godz. 10:00.

W załączeniu przesyłam wymagane dokumenty.

Udostępniamy oferentom projekty w celu dokładnego określenia charakterystyki materiału i poprawnego skalkulowania oferty.

Informuję, iż postępowanie NZLE/139/09/21 zostaje unieważnione

Czytaj więcej

09 września 2021

Dostawa radiotelefonów przewoźnych wraz z montażem

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa radiotelefonów przewoźnych wraz z montażem”. Postępowanie prowadzone jest wg. Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

Data publikacji: 09.09.2021r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 23.09.2021r.

Czytaj więcej

16 sierpnia 2021

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dwudrogowego z podnośnikiem teleskopowym do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej.

Zakład Robót Komunikacyjnych informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dwudrogowego z podnośnikiem teleskopowym do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej”. Postępowanie prowadzone jest wg. Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

Data publikacji: 16.08.2021r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 24.09.2021r.

Otwarcie ofert: 24.09.2021 r. godz. 10:30

 

Czytaj więcej