Dostawa fabrycznie nowych maszyn do profilowania tłucznia (zadanie nr 1, 2 i 3) wraz z transporterami materiałów sypkich (zadanie nr 4)"


Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowych maszyn do profilowania tłucznia (zadanie nr 1, nr 2 i nr 3) wraz z transporterami materiałów sypkich (zadanie nr 4) (Postępowanie NZT-531/14/2021)”.


Termin ogłoszenia: 28.12.2021

Termin składania ofert: 31.01.2022, godzina 10:00.