Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych pojazdów samochodowych.

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

 

Data ogłoszenia: 29.04.2022

Termin składania ofert: 06.05.2022 do godziny 10:00