Informacje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowej maszyny do profilowania tłucznia wraz z transporterami materiałów sypkich"

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowej maszyny do profilowania tłucznia (zadanie nr 1) wraz z transporterami materiałów sypkich (zadanie nr 2)”

Data publikacji: 16.07.2021r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 03.09.2021r.

Termin otwarcia ofert: godz. 10:30 dnia 03.09.2021r.