POCZTA    |   
    • Polski
 

W dniu 9 lipca 2020 r. w imieniu Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki Janusz Busz podpisał umowę  z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa układu torowego stacji Radom Wschodni poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej i innych powiązanych urządzeń”. Jest to kluczowa inwestycja mająca na celu zapewnienie sprawnego dojazdu do przystanku Radom Wschodni od strony stacji Radom, Warszawy i Dęblina. Kontrakt  o wartości blisko 30 mln zł stanowi również ważny krok w kierunku dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Podpisanie umowy swoją obecnością uświetnili wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel oraz Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel, który w swej wypowiedzi pokreślił, że mieszkańcy miasta Radom dzięki inwestycji zyskają rozwiniętą infrastrukturę łączącą różne środki transportu publicznego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krok-do-budowy-przystanku-radom-wschodni2
Źródło: https://twitter.com/MI_GOV_PL/status/1281197540793352192?s=20