Prace na linii 003 szlak Nowy Tomyśl – Opalenica

ZRK-DOM prowadzi prace mechanicznego oczyszczania podsypki tłuczniowej na linii magistralnej nr 003 szlak Nowy Tomyśl – Opalenica.

Całość zadania obejmuje prawie 16km samego oczyszczania toru. Dodatkowo wykonywane są roboty towarzyszące takie jak ścięcie ław torowiska oraz odtworzenie rowów melioracyjnych i oczyszczenie korytek odwadniających.

Na linii pracuje jedna z najnowszych podbijarek CSM 09-3x Dynamic, oraz wynajęta od  firmy TORPOL S.A. oczyszczarka RM85-750 (rok produkcji 2016). Taka sama oczyszczarka zasili park maszynowy Spółki już w grudniu br. Jest to wynik realizacji umowy w sprawie wydatkowania środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o.

20230704104202
20230704103153
20230704103716
20230704104917
20230704103943
Zdjęcia i filmy: Adam Radziewicz-Winnicki