Rada Nadzorcza spółki Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki – Dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych