Misja spółki 

Misję spółki stanowi świadczenie usług najwyższej jakości w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej. Wieloletnie doświadczenie i fachowa wiedza naszych pracowników pozwalają na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych związanych z utrzymaniem i naprawą dróg szynowych.

Wszystkie prace prowadzimy zapewniając poziom bezpieczeństwa odpowiadający najwyższym standardom oraz respektując zasady poszanowania środowiska naturalnego.