Postępowanie na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego" Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - elementy metalowe w terminie od 02.01.2024 r do 31.03.2025r. NZLB-308/11/23"

Prosimy o złożenie oferty do dnia 07.12.2023. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

 

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

INFORMACJA-O-WYNIKACH-POSTEPOWANIA

INFORMACJA-O-WYNIKACH-POSTEPOWANIA2