Postępowanie NZLD 262/01/2023

 

Postępowanie zakupowe nr NZLD 262/01/23 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na trzy części”

  1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
  2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
  3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

 

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na trzy części:

 

  1. przewóz podkładów i podrozjazdnic betonowych
  2. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
  3. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi”

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 03.02.2023 r. godzina 10:00.