Postępowanie ofertowe na przewóz kruszyw w okresie 01.04.2024 – 31.03.2025

Postępowanie ofertowe na przewóz kruszyw w okresie 01.04.2024 – 31.03.2025

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Przewóz kruszyw w okresie 01.01.2024 – 31.03.2025” NZLD 313/11/23.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 27.12.2023. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Warunki zamówienia

Zał. 1. Oferta cenowa

Zał. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków