Postępowanie ofertowe na "zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2024 do 31.04.2025” NZLC 320/02/24.

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na "zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2024 do 31.04.2025” NZLC 320/02/24.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 04.03.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Termin składania ofert został wydłużony do 15.03.2024 do godz. 10:00.

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków