Postępowanie zakupowe na "Elementy peronowe dla modernizowanych przystanków, peronów" nr NZLB-294/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Zakup elementów peronowych dla modernizowanych przystanków, peronów na stacjach: Łódź, Pleszew, Koźmin Wlkp., Obra Stara oraz Bożacin” NZLB-294/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Załączniki:

WZ 294.pdf

zał. nr 2 - oswiadczenie o spełnianiu warunków.docx

Informacja o wynikach postępowania