Postępowanie zakupowe nr NZLB-300/08/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup szyn R260 S49 o łącznej długości 625 mb, z dostawą do stacji Sławno w ramach realizacji zadania „Pojedyncza wymiana podrozjazdnic w rozjazdach i podkładów w torach oraz NG toru nr 9” NZLC/300/08/23

 Prosimy o złożenie oferty do dnia 21.08.2023, godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

NZLC.300.08.23.pdf

zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Informacja o wynikach postępowania 300.pdf