Postępowanie zakupowe nr NZLC/321/02/24 „Zawarcie umów ramowych na transport drogowy towarów na okres jednego roku"

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport drogowy towarów na okres jednego roku z podziałem na dwie części:

  1. przewóz towarów samochodami o ładowności 24t
  2. przewóz kruszyw i materiałów sypkich zestawami z naczepami samowyładowczymi” NZLC/321/02/24.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 18.03.2024, godz. 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Warunki zamówienia (WZ)

zał. nr 1A - Formularz cenowy NZLC_ przewóz samochodami 24t

zał. nr 1B - Formularz cenowy NZLC_ przewóz mat. sypkich

zał. nr 2 - oswiadczenie o spełnianiu warunków