Postępowanie zakupowe Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz koniecznym wkładem do procesu certyfikacji w ramach zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWALNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 360 NA ODCINKU GOSTYŃ – KĄKOLEWO” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU UZUPEŁNIANIA LOKALNEJ I REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ – KOLEJ+ DO 2029 ROKU

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 20.12.2023r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Warunki Zamówienia

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 - RCO

Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 Wykaz dokumentacji projektowej

Zał. 5 Wzór umowy

Zał. 6 PFU

 

Informacja o wynikach postępowania