Postępowanie zakupowe - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym””

 

Informacja o zamknięciu postępowania

 

Ogłoszenie na stronę

Warunki zamówienia

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - RCO

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 4 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik 5 - Wzór umowy

3.6.1 - Projekt techniczny przejście

3.6.2 - Projekt techniczny przepompownia

3.7 - Specyfikacje techniczne

 

Pytania i odpowiedzi