Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla wykonania remontu mostu lk 359 NZLA 264/01/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 359 w km 38,373 na podstawie projektu opracowanego przez Wykonawcę” NZLA 264/01/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.02.2023 godzina 12:00

 

Transport materiału po stronie wykonawcy