Postępowanie

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

"Demontaż i montaż rozjazdów i wstawek torowych wraz z robotami towarzyszącymi podczas wymiany rozjazdów na stacjach Radomsko, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Łódź Olechów"

Termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 14.06.2023 r.

 Załączniki:

Formularz ofertowy

 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Projekt Umowa

Rozbicie ceny ofertowej

Warunki Zamówienia

Informacja o wyniku postępowania