Postępowanie zakupowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych objętych zadaniem pn.: „Przebudowa peronów na stacji Trzemeszno dla poprawy obsługi składów pasażerskich” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy projekt: „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap I”

 

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 17.01.2024r.

1. Ogłoszenie

2. Warunki Zamówienia

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 - RCO

Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. 6 Wzór umowy

Zał. 7 PFU

 

Informacja o wynikach postępowania