Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,351 w ciągu linii kolejowej nr 203.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,351 w ciągu linii kolejowej nr 203 na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę” NZLA 286/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 12.05.2023 godzina 12:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

Załączniki

Warunki-zamowienia-NZLA-286

Projekt-techniczny

PFU

zal.-nr-1---formularz-cenowy

zal.-nr-2---oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow