Postępowanie zakupowe - zmiana Warunków Zamówienia z dnia 25.01.2024r

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych branży srk i teletechnika w ramach zadania pn.: „„Odbudowa stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odc. Sierpc - Brodnica realizowanego w ramach projektu KPO pn.:” Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – Etap II””

 

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 30.01.2024r.

 

Ogloszenie

Warunki zamówienia

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 RCO

Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. 6 Wzór umowy

Zał. 7 III Tom PFU

 

Informacja o wynikach postępowania