Postęp prac na szlaku Szczecin Główny – Szczecin Port Centralny

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. prowadzi prace w ramach zadania pn.: „Remont bieżący obiektów inżynieryjnych - wymiana nawierzchni na obiektach wraz z izolacją i wzmocnieniem podtorza na dojazdach do obiektów dla linii NR 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w km od 355,033 do km 355,669

Zakres robót obejmuje wymianę podkładów drewnianych (1000 szt.), szyn 60E1 (2500 m), podsypki oraz mostownic (typ I – 972 szt. dł. 2,6 m oraz typ III dł. 3 m 150 szt.) na mostach na Odrze na Parnicy oraz na wiadukcie ul. Heyki w Szczecinie.

Ponadto prowadzone są prace nad zabezpieczeniem antykorozyjnym stołków centrujących oraz podkładek ślizgowych, podniesieniem konstrukcji stalowej mostu na Parnicy, wykonaniem strefy przejściowej oraz wzmocnieniem podtorza mostu, regulacją łożysk, wykonaniem nowych podlewek, zabudową przyrządów wyrównawczych PW 200 mm (2 szt.)."

 

 

tory-3
tory-2
tory-1
tory-4