Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby Spółki

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2021 r. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. zmienia adres z dotychczasowego, tj. ul. Kolejowa 4, 60-715 Poznań na:

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.
Ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań

 

Jednocześnie informujemy, iż numery NIP, Regon oraz KRS pozostają bez zmian, podobnie jak numery kont bankowych, adresy mailowe oraz numery telefonów.

Prosimy o aktualizację danych Spółki w swoich bazach oraz kierowanie od dnia 1 grudnia 2021 r. bieżącej korespondencji na nowy adres Spółki.