Odbiór żurawia Multitasker 1200

W dniu 22.08.2023 r. na terenie Sekcji Maszyn Torowych w Zbąszyniu dokonano odbioru najnowocześniejszego na polskich torach żurawia kolejowego Multitasker 1200.

Wielofunkcyjny żuraw Multitasker 1200 może być wykorzystywany m.in. do zabudowy rozjazdów, przy budowie, przebudowie, remontach i modernizacjach obiektów inżynieryjnych w tym mostów i wiaduktów.

Przy zabudowie rozjazdów w blokach możliwe jest skrócenie czasu całej operacji do 2 godzin.

Żuraw może swobodnie przemieszczać się z ładunkiem na haku przed sobą.

Maksymalny udźwig żurawia to 150 t na promieniu 8m lub 40 t na promieniu 28.5 m.

Wyposażony jest m.in.

  1. w system kompensacji przechyłki toru (co umożliwia jazdę z ładunkiem nawet po przechyłkach toru na łukach),
  2. przeciwwagę pozostającą w osi toru kiedy przednia część żurawia jest obracana, co zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu w torze sąsiednim (ładunek znajdujący się na haku może być odchylany na bok za pomocą wysięgnika i obracać za pomocą swojego haka,
  3. trawersę samopoziomującą z napędem silnikowym, która eliminuje konieczność ręcznego szukania środka ciężkości podczas podnoszenia oraz eliminuje naprężenia np. przy transporcie i montażu bloków rozjazdowych,
  4. system sterowania automatycznie ograniczający moment obciążenia,
  5. wstępne ograniczenie ruchów poziomych i bocznych, dzięki czemu żuraw może bezpiecznie pracować pod siecią trakcyjną i bez zakłócania ruchu w torze sąsiednim,
  6. oświetlenie umożliwiające pracę w nocy,
  7. kamerę wsteczną,
  8. panoramiczne okno kabiny.

Dodatkowo dzięki wychylnej przeciwwadze żuraw może pracować bez podpór.

Zakup zrealizowano ze środków pochodzących z dokapitalizowania Spółek Zależnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

 

zuraw01
zuraw02
zuraw03
zuraw04
zuraw05