Przebudowa mostu kolejowego nad rz. Wartą w Kostrzynie nad Odrą

Budowa mostu kolejowego

ZRK-DOM prowadzi obecnie prace w ramach zadania pn: „Modernizacja mostu kratownicowego linia nr 203 Tczew – Kostrzyn km 341,375 na podstawie projektu wykonanego przez Wykonawcę robót” 

Przedmiot zamówienia stanowi:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
  2. Wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem;

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu:

  • inżynieryjnego (przebudowa mostu kolejowego na rzece Warta oraz remont wiaduktu nad ul. Niepodległości);
  • torowego (w tym. m.in. wymiana rozjazdów, toru szlakowego);
  • branży SRK.

Zasadniczą częścią zadania jest przebudowa mostu kolejowego na rzece Warta w km 341,375 linii kolejowej 203 Tczew – Kostrzyn. Obiekt składa się z trzech stalowych nitowanych konstrukcji kratownicowych osobnych dla każdego z dwóch torów o rozpiętościach ok. 53,4m, 53,4m i 80,0m oraz przęsła żelbetowego o rozpiętości ok 13,6m w torze nr 1 i przęsła blachownicowego nitowanego o rozpiętości 13,6m w torze nr 2. Całkowita długość mostu dla jednego toru wynosi ok 205,2m. Przebudowa polega na wymianie wysłużonych i skorodowanych części konstrukcji mostu oraz wzmocnienie konstrukcji kratownicowych w celu uzyskania parametrów nośności umożliwiających prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 120km/h. Ponadto przewidziano wzmocnienie podpór, wykonanie antykorozji obiektu oraz wymianę nawierzchni wraz z dojazdami.