Targi Pracy - 18 kwietnia 2023 r. Zbąszynek

W dniu 18 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku odbyły się Targi Pracy – Dzień Doradztwa Zawodowego, w którym przedstawiciele naszej Spółki brali udział. Zaprezentowaliśmy na wystawionym stoisku naszą ofertę pracy, zapoznaliśmy młodzież z ofertą szkoleniową i możliwościami dalszego rozwoju zawodowego. Zaprezentowaliśmy Sekcję Maszyn Torowych w Zbąszyniu. Zapoznaliśmy młodzież uczącą się ze specyfiką pracy naszej Spółki oraz możliwościami zatrudnienia przy naprawie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej.
Dziękujemy Centrum Kształcenia Zawodowego w Zbąszynku za możliwość udziału w targach, wystawienie stoiska oraz przedstawienie młodemu pokoleniu możliwości rozwoju życia zawodowego w naszej Spółce.

8
4
14
p