51/10/21/NZL - Postępowanie na zakup kruszyw kolejowych w 2022 roku

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakupu kruszyw w roku 2022- NZL/151/10/21. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie: tłuczeń kolejowy 300.000 t, kliniec – 10.000 t, mieszanka 0-31,5 – 10.000t. W formularzu cenowym należy zawrzeć deklarowaną ilość kruszyw oferowaną do sprzedaży w ramach niniejszego postępowania.

Termin składania dokumentów 29.10.2021 godzina 10:00