Dostawa fabrycznie nowego systemu pomiaru torów kolejowych (NZT-531/11/2023)

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego systemu pomiaru torów kolejowych (NZT-531/11/2023).

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 14.09.2023

Termin składania ofert: 22.09.2023 do godziny 10:00

Załączniki:

01.Warunki Zamówienia.pdf

02.Załączniki do WZ.pdf

03.Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx

04.Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx

05.Załącznik nr 5 Oświadczenie zgodność z WZ.docx

06.Załącznik nr 6 Doświadczenie.docx

07.Załącznik nr 7 Gwarancja wadialna.docx