Dostawa fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych - postępowanie NZT-531/10/2023

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńska 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych drezyn hydraulicznych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”

Data ogłoszenia: 21.06.2023

Termin składania ofert: 21.07.2023 do godziny 10:00

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania.pdf