NZLC/136/09/21 ,,na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych"

Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kolejowa 4

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu NZLC/136/09/21 ,,na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych

w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Termin składania ofert 08.12.2021

1.21092018 SIWZ

2.oświadczenie o spełnianiu warunków

3.załącznik 2022 nr 1 wykaz art. biur do umowy