Postępowanie na zakup wraz z dostawa akcesoriów nawierzchniowych - elementy metalowe w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022. Znak Sprawy NZLD-152/10/21.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- elementy metalowe w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 28.12.2021 godz. 11:00.