Postępowanie na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- elementy z tworzyw sztucznych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.Znak sprawy : NZLD-153/10/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- elementy z tworzyw sztucznych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 28.12.2021 godz. 12:00.