Postępowanie "Na zakup wraz z dostawą artykułów BHP" w okresie 2 lat.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G .

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą artykułów BHP” w okresie 2 lat od podpisania umowy.

Termin składania ofert 09.11.2022 godz. 10:00