Postępowanie na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022. Znak sprawy: NZLBD-163/12/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowe z negocjacjami. „Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania ofert: 29.12.2021 godz. 13:00.