Postępowanie na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2022 do 30.04.2023.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.04.2022 do 30.04.2023.”

Termin składania dokumentów: 29.12.2021 godz. 10:00.