Postępowanie na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie 03.01.2022 do 01.04.2023.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowe z negocjacjami. „Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w terminie od: 03.01.2022 do 01.04.2023.

Termin składania ofert: 30.12.2021 godz. 10:00.