Postępowanie o wyłonienie usługodawcy zapewnienia materiałów lk 273 km 355,132 NZLD-154/10/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zapewnienie materiałów w ramach realizacji zadania: „Wymiana łożysk mostu l.273 w km 355,132 tor 2 przęsła 5 i 6 - zastosowanie łożysk inteligentnych”. NZLD 154/10/21

Termin składania dokumentów 29.10.2021 godzina 10:00