Postępowanie ofertowe przewóz kruszyw NZLA 247/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na transport kruszyw w ramach realizacji „przewóz kruszyw w okresie 01.04.2023 - 31.03.2024” NZLA 247/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na transport kruszyw w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 22.11.2022 godzina 10:00.