Postępowanie ofertowe zakup materiałów trakcyjnych wraz z dostawą na rok 2023 NZLA 263/01/23

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie usługodawcy na zakup wraz z transportem materiałów w ramach realizacji „Zakup materiałów trakcyjnych wraz z dostawą na rok 2023” NZLA 263/01/23

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na zakup wraz z dostawą materiałów trakcyjnych na rok 2023

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.02.2023 godzina 10:00 wg wytycznych przedstawionych w Warunkach Zamówienia