Postępowanie zakupowe „Modernizacja sieci trakcyjnej toru nr 2 linii kolejowej nr 3 na odcinku od km 55,200 do km 60,500" NZLD 170/02/22

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Modernizacja sieci trakcyjnej toru nr 2 linii kolejowej nr 3 na odcinku od km 55,200 do km 60,500” o numerze NZLD 170/02/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.02.2022 godzina 10:00.

Transport materiału po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji dostaw: od wystawienia zamówienia do 25.02.2022

Konstrukcje muszą posiadać:

  1. dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe,
  2. malowanie RAL 7047,
  3. data produkcji nie starsza niż 2020 rok