Postępowanie zakupowe na roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ - Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB - 292/06/23.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Roboty budowlane polegające na remoncie głównym wiaduktów kolejowych linii nr 403 Piła Północ-Ulikowo w km 31,843 oraz w km 34,244 NZLB-292/06/23"
Prosimy o złożenie oferty do dnia 20.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Załączniki:

WZ-292.docx

zal.-nr-2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.docx

Cennik.ods

Informacja o wynikach postępowania