Postępowanie zakupowe nr NZLA-297/07/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 14.09.2023 do 31.12.2024.”

Termin składania ofert 07.08.2023 godz.10:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 10.08.2023 do godz. 10:00.

Załączniki:

1.Warunki zamówienia (WZ)

2.Załącznik nr 1A - Formularz cenowy

3.Załącznik nr 1B – Formularz cenowy

4.Oświadczenie wykonawcy

5. Informacja o wynikach postępowania