Postępowanie zakupowe nr NZLA-298/08/23

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „Na zakup wraz z dostawą gazów technicznych w terminie od momentu zawarcia umowy do 31.12.2024r.”

Termin składania ofert 09.08.2023 godz.10:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 16.08.2023 do godz. 10:00.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia (WZ)

2. Załącznik nr 1- Formularz cenowy

3. Oświadczenie wykonawcy

4. Informacja o wynikach postępowania