Postępowanie zakupowe "na zakup wraz z dostawą materiałów spawalniczych do metody SOWOS oraz SKV  w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2024".NZLB-255/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

„ na zakup wraz z dostawą materiałów spawalniczych w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2024” NZLB 255/11/22.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 30.11.2022 godz. 10:00.