Postępowanie zakupowe na "zakup z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - z tworzyw sztucznych w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023. NZLB 251/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

„ na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych – z tworzyw sztucznych w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023” NZLB 251/11/22.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.11.2022 godz. 12:00.