Postępowanie zakupowe nr NZLB-296/07/23

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Naprawa podtorza tor nr 1 i tor nr 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice odcinek od km: 409,000 do km: 409,940. Etap 1 i 2, lata 2023- 2024” Zabezpieczenie i wzmocnienie nasypu w ramach umowy nr 73/208/0035/23/Z/0 z dnia 20.06.2023.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 01.08.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Załączniki:

WZ 296.pdf

zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Projekt.zip

opz.pdf

LK3_STWIORB_04_K_Konstrukcje.pdf

Zestawienie materiałów.xlsx

Informacja o wynikach postępowania.docx