Postępowanie zakupowe nr NZLD 203/05/22 na „Kompletny system diagnostyki stanów awaryjnych pantografów z utrzymaniem sprawności systemu przez 72 miesiące oraz szkolenie min. 8 godzinne z obsługi".

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Kompletny system diagnostyki stanów awaryjnych pantografów z utrzymaniem sprawności systemu przez 72 miesiące oraz szkolenie min. 8 godzinne z obsługi”.

 

Termin dostawy: 8 tygodni od zamówienia, uruchomienie: IV kwartał 2022 r.

 

Termin składania ofert do postępowanie zakupowego nr NZLD 203/05/22 uległ zmianie. Nowy termin: do dnia 22.06.2022 godz. 10:00

 

Termin utrzymania sprawności systemu uległ zmianie. Nowy termin: utrzymanie sprawności systemu przez 36 miesiące

 

Opis Przedmiotu zamówienia uległ zmianie. Zmieniony „Opis Przedmiotu zamówienia” zgodnie z nowym załącznikiem.